skip to Main Content

Wie zijn wij

1

Tamir Herzberg

Ik geloof dat mensen, elk apart en ook onderling, boven alles gebaat zijn bij begrip en vertrouwen.

Voor mij zijn begrip en vertrouwen onlosmakelijk verbonden met het vermogen zich in anderen te verplaatsen en vanuit veel perspectieven naar de wereld te kijken.
Ik denk dat begrip en vertrouwen het meest en het best kunnen worden meegegeven in opvoeding en onderwijs.
Ik ben ervan overtuigd dat deze dingen niet zozeer worden overgedragen door wat mensen geleerd wordt, maar vooral door hoe dat gebeurt: met begrip en vertrouwen.


Ik werk in onderwijs en opvoeding, als leraar, mentor, docenten- en scholentrainer en ontwikkelaar, en altijd met dit credo voor ogen.
Met mijn werkmaatjes bouw ik het schoolwaardenkompas om ook in het gesprek over opvoeding en onderwijs meer begrip en vertrouwen, en daarmee meer perspectief, te brengen.

Human history becomes more and more a race between education and catastrophe” -H. G. Wells.

3

Henk van Dieten

Ik heb in mijn lange onderwijstijd ervaren hoeveel potentieel vrij komt als je mensen en dus ook leerlingen vertrouwen en ruimte geeft. Vertrouwen in hun mogelijkheden en intenties, ruimte om zich zelf te ontdekken en ontplooien en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Die rijke ervaring is voor mij de drijfveer om me actief te blijven inzetten voor onderwijs dat gebaseerd is op vertrouwen en ruimte.

Ik zie het schoolwaardenkompas als een zinvol hulpmiddel om onderwijs-consumenten -ouders en leerlingen- en onderwijsaanbieders, te helpen zich bewust te worden van de waarden waarop onderwijs voor hen zou moeten stoelen en hen de handvatten te geven om het ook daadwerkelijk daarnaar vorm te geven.

Mijn rol in het schoolwaardenkompas-team is die van ondersteuner van mijn teamgenoten met mijn ervaring in en kennis van het voortgezet onderwijs. Mijn eigenwijsheid, analytisch vermogen en verbeeldingskracht  zet ik graag in om (de ontwikkeling van) het schoolwaardenkompas op koers te houden.

4

Pieter-Bas Ravensberg

Als ouder heb ik ooit ook een keuze mogen maken naar welke school onze kinderen zouden gaan. Die keuze werd toen gebaseerd op een intake met de directeur openbaar & Daltononderwijs.

Als ouders dachten we dat we goed hadden nagedacht over onze keuze. In terugblik  hadden we niet genoeg nagedacht over waarden en wat wij als ouders daadwerkelijk belangrijk vinden voor onze kinderen. Een schoolwaardenkompas bestond nog niet; achteraf gezien is dat wel jammer.

Gedurende de jaren veranderde er behoorlijk wat op de basisschool en overwogen wij om te switchen van school. 1 van onze zonen gaf aan dat hij op deze school wilde blijven i.v.m. zijn vriendjes: een legitieme keuze, maar deze botste wel met onze visie op wat goed onderwijs is. We hebben uiteindelijk gekozen om niet van school te veranderen: het ging immers om het welzijn van onze zoon.

Nu het schoolwaardenkompas er is, zie ik welke meerwaarde dit instrument heeft bij het bepalen van de schoolkeuze. “Wat vind ik belangrijk?”, maar ook: hoe acteer ik zelf in mijn werk, en komt dit met elkaar overeen? Zonder daar heel diep op in te gaan: de uitkomst is verrassend, want tussen mijn waarden en mijn handelen zit wel een verschil.

Een mooie dag gewenst.