skip to Main Content

Wie zijn wij

1

Tamir Herzberg

Ik geloof dat mensen, elk apart en ook onderling, boven alles gebaat zijn bij begrip en vertrouwen.

Voor mij zijn begrip en vertrouwen onlosmakelijk verbonden met het vermogen zich in anderen te verplaatsen en vanuit veel perspectieven naar de wereld te kijken.
Ik denk dat begrip en vertrouwen het meest en het best kunnen worden meegegeven in opvoeding en onderwijs.
Ik ben ervan overtuigd dat deze dingen niet zozeer worden overgedragen door wat mensen geleerd wordt, maar vooral door hoe dat gebeurt: met begrip en vertrouwen.


Ik werk in onderwijs en opvoeding, als leraar, mentor, docenten- en scholentrainer en ontwikkelaar, en altijd met dit credo voor ogen.
Met mijn werkmaatjes bouw ik het schoolwaardenkompas om ook in het gesprek over opvoeding en onderwijs meer begrip en vertrouwen, en daarmee meer perspectief, te brengen.

Human history becomes more and more a race between education and catastrophe” -H. G. Wells.