skip to Main Content

Welke school past bij welk kind?

Kinderen zijn plooibaar maar ze hebben natuurlijk hun eigen karakter en aanleg.
Ouders die de stellingenlijst van het Schoolwaardenkompas invullen, vragen soms voor welke van hun kinderen ze dit moeten doen: “ze zijn zo verschillend”.
Het is inderdaad zo dat de visie op leren en relaties, van de ouders en van het kind zelf, niet altijd bepalend zijn voor de meest geschikte leeromgeving voor het kind.
Voor sommige kinderen is de overstap van een ”linksonder” school naar een “rechtsboven”, een verademing. Zij bloeien op door de ruimte die zij krijgen om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en in hun eigen richting. Maar er zijn ook kinderen die juist de tegenovergestelde stap maken en daardoor de duidelijkheid en sturing krijgen waar zij behoefte aan hebben.
Waar ligt dat aan, en hoe kun je weten welke school “past”? je kunt daar vanuit verschillende hoeken naar kijken.

Ruimte of veiligheid?

Iedereen heeft behoefte aan ruimte en aan veiligheid. Maar iedereen zoekt tussen die twee zijn eigen balans, de optimale combinatie van beiden. Teveel veiligheid is verstikkend, teveel ruimte is beangstigend. (zie voor een uitgebreide beschrijving van deze dynamiek http://www.tamirherzberg.nl/2012/02/19/vertrouwen-in-ontwikkeling/). Een kind dat door de school in een positie wordt gezet die ver afwijkt van de eigen voorkeurspositie, is zoveel energie kwijt aan het herstellen van de balans, dat het niet goed kan leren. Je kunt je hier afvragen of het kind vooral afhankelijk is en veel hulp en instructie nodig heeft, of vooral ondernemend en onderzoekend. Natuurlijk kan een kind leren om zelfstandiger en ondernemender