skip to Main Content

Voor professionals

 De vijf kwaliteitsvragen (Q5)

1. Doen wij de goede dingen? (Dus ook: Wat zijn de goede dingen?)

2. Doen wij ze goed?

3. Hoe weten we dat?

4. Wat vinden anderen?

5. Wat gaan we nu doen?

Als u in een school werkt, als leraar, schoolleider of in een andere functie, zult u vaak merken dat er heel veel tijd gaat zitten in regelzaken. Zoveel tijd dat u er als team/ school niet aan toekomt om echt te praten over de belangrijkste vraag: doen we de goede dingen? Door de druk van alles wat ad-hoc moet, gaan we telkens meteen door naar vraag 2: Doen we de dingen goed? Maar dat is juist de oorzaak van veel van de drukte. Vraag 1 lijkt ook zo moeilijk te beantwoorden dat we dat meestal uitstellen. “Eerst maar alles op orde, dan gaan we ons daarna wel met visie bezighouden.”

Herkent u dit?

  • De school heeft wel een visie maar in heel algemene termen; deze geeft geen richting, of
  • De praktijk van het onderwijs sluit te weinig aan op de visie van de school
  • Er wordt regelmatig geklaagd over werkdruk
  • Er gaat veel tijd verloren aan ineffectief vergaderen, stroperigheid en brandjes blussen.
  • Bij de ontwikkeling van het onderwijs ontstaat er vaak onbegrip en weerstand bij collega’s
  • Leerlingen en ouders zeggen vaak dat ze de visie van de school niet terugzien in de manier waarop les wordt gegeven


Het kompas kan worden gebrui