skip to Main Content

Voor professionals

 De vijf kwaliteitsvragen (Q5)

1. Doen wij de goede dingen? (Dus ook: Wat zijn de goede dingen?)

2. Doen wij ze goed?

3. Hoe weten we dat?

4. Wat vinden anderen?

5. Wat gaan we nu doen?

Als u in een school werkt, als leraar, schoolleider of in een andere functie, zult u vaak merken dat er heel veel tijd gaat zitten in regelzaken. Zoveel tijd dat u er als team/ school niet aan toekomt om echt te praten over de belangrijkste vraag: doen we de goede dingen? Door de druk van alles wat ad-hoc moet, gaan we telkens meteen door naar vraag 2: Doen we de dingen goed? Maar dat is juist de oorzaak van veel van de drukte. Vraag 1 lijkt ook zo moeilijk te beantwoorden dat we dat meestal uitstellen. “Eerst maar alles op orde, dan gaan we ons daarna wel met visie bezighouden.”

Herkent u dit?

  • De school heeft wel een visie maar in heel algemene termen; deze geeft geen richting, of
  • De praktijk van het onderwijs sluit te weinig aan op de visie van de school
  • Er wordt regelmatig geklaagd over werkdruk
  • Er gaat veel tijd verloren aan ineffectief vergaderen, stroperigheid en brandjes blussen.
  • Bij de ontwikkeling van het onderwijs ontstaat er vaak onbegrip en weerstand bij collega’s
  • Leerlingen en ouders zeggen vaak dat ze de visie van de school niet terugzien in de manier waarop les wordt gegeven


Het kompas kan worden gebruikt door scholen en/ of teams om vraag 1 te beantwoorden en zo positie en richting te bepalen.
Het kan ook worden gebruikt om binnen een school of team een dialoog op gang te brengen die ertoe leidt dat, ook vanuit verschillende opvattingen, beter wordt samengewerkt.

Het team van het Schoolwaardenkompas gebruikt het instrument om scholen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in workshops en/of in ontwikkeltrajecten met de school. Zie aanbod