skip to Main Content

Voor ouders en leerlingen

Schoolkeuze doordacht?

Het zoeken van een school die bij uw kind past kan simpel zijn om verschillende redenen:

  • U als ouder weet door ervaring exact wat het beste is voor uw kind
  • Uw kind wil graag naar school X omdat zijn/haar vriendjes ook naar die school gaan
  • Er is maar één school bij u in de buurt

Maar stel dat dit niet het geval is, hoe maakt u dan uw keuze?

  • Vindt u overgangs- en slagingspercentages belangrijk, of juist een brede vorming?
  • Moet er een breed aanbod zijn op het gebied van cultuur, kunst & sport?
  • Spelen uw waarden en die van uw kind een belangrijke rol, of zouden ze eigenlijk een grotere rol moeten spelen bij het maken van uw keuze?

Zijn deze laatste punten belangrijk voor u, dan kan het schoolwaardenkompas een zeer nuttig instrument zijn om te gebruiken bij het bepalen van de schoolkeuze.

Het schoolwaardenkompas helpt u om een laag dieper te zoeken en de waarden te benoemen die onder alle keuzes liggen. Of dit nu gaat om het kiezen voor een school voor uw kind of om een echt gesprek te voeren over wat “goed” onderwijs is.

Het schoolwaardenkompas is gemaakt om jongeren en ouders te helpen bij het kiezen van een school. Bij het maken van keuzes in het onderwijs gaat het immers niet om absoluut goed of fout, maar om persoonlijke smaak. Of preciezer; het gaat om waarden, die iets zeggen over hoe u de wereld bekijkt en welke rol u hierin ziet voor uzelf en voor uw kind/kinderen.

De diepere laag en de meerwaarde van het schoolwaardenkompas is dat we uw waarden zichtbaar maken. Hierdoor kunt met een (nog) kritischer blik uw schoolkeuze bepalen.

Wij selecteren geen scholen voor u. Door het invullen van de vragenlijst brengt u waarden in kaart die belangrijk voor u en uw kind kunnen zijn. Met de uitkomst gaat u beter voorbereid het kennismakingsgesprek in of naar een voorlichtingsdag van een mogelijk toekomstige school. Natuurlijk helpen we u graag, de uitkomst te vertalen in vragen.

Als u verder wilt lezen over wat passend kan zijn, vindt u hier meer informatie.