skip to Main Content

Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen

die de website www.schoolwaardenkompas.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.schoolwaardenkompas.nl  staat onder beheer van de Stichting Schoolwaarden, KvK-nummer 59166304 RSIN 853348108

De contactgegevens van beheerder zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.schoolwaardenkompas.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b www.schoolwaardenkompas.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

www.schoolwaardenkompas.nl maakt gebruik van cookies.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij de Stichting Schoolwaarden. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

De Stichting Schoolwaarden is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor gebruikers is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers

en geldt voor iedereen die zijn positie bepaalt m.b.v. de stellingen van het Schoolwaardenkompas.

1. Gegevens die door de gebruiker verstrekt worden

www.schoolwaardenkompas.nl kan de gegevens die door de gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de score.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de score.

1c Het statistisch verwerken van de scores. Na deze verwerking worden de gegevens ontkoppeld en zijn de persoonlijke gegevens niet meer te herleiden tot de scores en v.v., tenzij de gebruiker expliciet aangeeft contact te willen behouden.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de gebruiker aan www.schoolwaardenkompas.nl  zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

3. Beveiliging

De gegevens die de gebruiker aan www.schoolwaardenkompas.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van gebruikersgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.