skip to Main Content

Hoe

Het Schoolwaardenkompas is gemaakt om jongeren en ouders te helpen bij het kiezen van een school.

Ook kan het onderwijsprofessionals helpen te bepalen wat voor hen het meest waardevolle onderwijs is en hoe daar in de de school vorm aan kan worden gegeven. Bij alle keuzes in onderwijs gaat het immers niet om absoluut goed of fout, maar om persoonlijke smaak.

Of nog preciezer: het gaat om waarden, die iets zeggen over hoe u de wereld bekijkt en welke rol u hierin ziet voor uzelf en/of uw kinderen.

Waarom

Met het Schoolwaardenkompas willen wij woorden geven aan het gesprek over goed onderwijs en onderwijskwaliteit, de dialoog over kwaliteit van onderwijs bevorderen en ieders keuze voor de eigen waarden in onderwijs gemakkelijker maken.

Lees meer

Op zoek naar wat een goede school is? Het is niet eenvoudig om een antwoord te vinden. Je vindt vooral cijfers, percentages, meetbare dingen. Maar wat ligt eronder, waar gaat het werkelijk om? Dat zijn vaak dingen die je wel kunt weten maar niet kunt meten.

Het Schoolwaardenkompas helpt u om een laag dieper te zoeken, en de waarden te benoemen die onder alle keuzes liggen. Of het nu gaat om het kiezen van een school voor uzelf of uw kind, of om het voeren van een echt gesprek over wat goed onderwijs is. Binnen en buiten de school.

Verberg

kompas

"Ik word blij van dit instrument omdat ik het kan inzetten in teams waarbij het werkelijk over de visie van het individu in relatie tot het geheel kan gaan.  Van daaruit kan echte waardevolle beweging tot stand komen. Intrinsiek gedreven en gemotiveerd."

Caro Lourens Oterdoom
Friesland College

Wat kunnen wij bieden

Naast het instrument zelf bieden wij alle ondersteuning die nodig is om het kompas zo goed mogelijk te gebruiken.
Aan ouders, leerlingen, onderwijsmensen en alle anderen die er gebruik van maken.

Er zijn heel veel verschillende vormen van ondersteuning mogelijk, passend bij uw vraag.

Praktijkvoorbeelden

Voor ouders
Voor professionals