Voor wie al eerder hier was

We hebben de Schoolwaardenkaart omgedraaid. In het begin wilden we iedere vorm van suggestie vermijden en hebben we het model gebruikt zoals het zich in eerste instantie ontwikkelde.

Het blijkt dat de absolute meerderheid van de respondenten zich vanuit het hart herkent in het kwadrant dat ook bij de ontwikkelingen van de maatschappij lijkt te passen: Persoonlijk en Naast. Omdat de meeste modellen die een ontwikkeling verbeelden de toekomst rechts boven hebben staan, hebben wij dit kwadrant nu ook rechtsboven geplaatst. Dat maakt de vergelijking met andere modellen eenvoudiger.

Wat ons betreft zijn alle kwadranten nog steeds even veel waard en even belangrijk. Het gaat ons om de dialoog en minder om de uitkomst. Maar nu is rechtsboven dus linksonder geworden …

Wat is een goede school?

Het Schoolwaardenkompas helpt kinderen, jongeren en ouders bij het kiezen van een school.

Onderwijsprofessionals kunnen met het Schoolwaardenkompas bepalen wat voor hen het meest waardevolle onderwijs is en hoe de school moet worden ingericht.

Bij keuzes in het onderwijs gaat het immers niet om absoluut goed of fout, maar om persoonlijke smaak. Of nog preciezer: het gaat om je waarden, die iets zeggen over hoe je de wereld bekijkt en welke rol je hierin ziet voor jezelf en/of je kinderen.

Waar sta jij?

Doe de snelle scan om helder te krijgen welke waarden jij hebt met betrekking tot goed onderwijs. Vul de vragenlijst hier in.

Kompas

Het Schoolwaardenkompas helpt je jouw positie te bepalen op de Schoolwaardenkaart. De kaart heeft twee assen, de horizontale en de verticale as. Het thema van de horizontale as op de kaart is de relatie tussen de leraar (of de school) en het kind. Dit noemen wij de relatie-as. Het thema van de verticale as op de kaart is het doel van onderwijs. Dit noemen wij de doel-as

Help mee met de ontwikkeling van het Schoolwaardenkompas

Op dit moment werken wij hard aan het realiseren van het Schoolwaardenkompas als schoolkeuze-instrument. Op deze website vind je een uitleg over het Schoolwaardenkompas, en een definitie van de onderdelen en termen die binnen dit instrument worden gebruikt.

Hier kunnen we je hulp hard bij gebruiken.  Zo horen we graag waar de huidige school van jouw kind (of de school waar je als leerkracht werkt)thuishoort op het kompas. Ook ontvangen we graag feedback op onze website, onze teksten en onze uitleg. Het zou geweldig zijn als je met ons mee bouwt aan dit mooie instrument!

Delen met de wereld ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn